Canan Özay


Mijn naam is Canan Özay en ik ben een Turks-Nederlandse logopedist. Sinds februari 2016 ben ik de praktijkeigenaar van Logopediepraktijk Özay.

In januari 2014 ben ik afgestudeerd als allround logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik ben kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Voorts heb ik een periode onderzoek gedaan naar de cognitieve ontwikkeling van meertalige kinderen tussen de vijf en acht jaar aan de Universiteit Utrecht (CoDEmBi). Hierbij ben ik onder andere verantwoordelijk geweest voor het testen van meertalige (Turkse) kinderen en het interviewen van Turkse ouders.

Na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest in een allround logopediepraktijk. Momenteel werk ik behalve in mijn praktijk ook binnen een expertise team als logopedist op de vroegbehandeling van Koninklijke Kentalis. Hier behandel ik kinderen met een ernstige spraak- en taalontwikkelingsstoornis tussen de 2 en 4 jaar oud.

Voor mij is het vermogen je goed te kunnen uitdrukken in taal van levensbelang. Wanneer iemand zich niet goed kan uitdrukken in de taal van het land, wordt hij/zij helaas al gauw onderschat. Ik wil als Turks-Nederlandse logopedist voorkomen dat zowel eentalige als meertalige kinderen worden onderschat door hun taalniveau.

Naast een grote affiniteit met de behandeling kinderen met spraak- en taalproblemen, heb ik als Turks-Nederlandse logopedist bijzondere belangstelling voor meertaligheid en cultuur. Dit heeft er toe geleid dat ik naast mijn functie als logopedist een master in Taalwetenschappen doe aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik volg de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend en ondersteun mijn collega’s bij hun keuzes op gebied van meertaligheid. Op mijn online platform Meertalige Logopedisten Nederland kunnen logopedisten informatie uitwisselen en in contact komen met andere meertalige logopedisten in Nederland. Deze pagina is enkel toegankelijk voor professionals.